MJ Jedwabne - kostka brukowa

produkcja-1989

Kolory

Kolory
beton bez barwnika
Tak barwimy nasze produkty.

Prezentowane kolory zamieszczone są wyłacznie w celach poglądowych. W żadnym wypadku nie stanowią próbnika, z którym można porównywać produkty.

Kolory rzeczywiste mogą różnić się od prezentowanych nie tylko z powodu ich elektronicznej prezentacji, ale także, mimo wszelkiej staranności ze strony Producenta, z przyczyn naturalnych, takich jak różnice w odcieniach cementu i kruszyw, warunki klimatyczne w czasie eksploatacji czy sposób użytkowania.

Kolor nie blaknie podczas użytkowania. Jeżeli na betonie pojawi się wykwit węglanu wapnia w postaci białych plam, nie powoduje on trwałych zmian kolorystycznych. Wykwity wapniowe są świadectwem obecności cementu w betonie. Wykwity są nietrwałe, po potarciu palcem zostawiają biały ślad. Ulegają wypłukaniu przez deszcze, po czym zostaje czysty, docelowy kolor.

UWAGA! W fabryce przykładamy szczególną wagę do kolorystyki. Produkty podlegają kilkuetapowej kontroli wizualnej. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na kulturę montażu. Podczas montażu nie wolno dopuścić do zapylenia kostki cementem! Jeżeli do montażu użyty został cement, co jest niewskazane, należy nawierzchnię spłukać wodą. Nie zostawiać piasku po fugowaniu! Piasek należy przemieść w celu zapełnienia fug i sprzątnąć go natychmiast. Plamy powstałe po zapyleniu cementem lub po długotrwałym zaleganiu piasku są bardzo trudne do usunięcia.

Dowiedz się więcej o cechach kostki brukowej i innych wyrobów drogowych.
Kliknij tutaj, aby obejrzeć kolory kostki brukowej w galerii produktów.
Kliknij tutaj, aby sprawdzić dostawcę barwników.

Dostawca barwników:

2007-03-23 12:49 Opublikował: Administrator

Wyszukiwarka

Informujemy, że, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszystkie zdjęcia, rysunki i inne utwory obecne na niniejszej stronie internetowej, są własnością autora i podlegają ochronie prawnej. Kto wykorzystuje je w sposób niezgodny z ustawą, w szczególności bez zgody autora, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.