MJ Jedwabne - kostka brukowa

produkcja-1989

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

 

Firma MJ Jedwabne Męczkowscy Sp.j. realizuje projekt p.n.

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w technologii produkcji wyrobów betonowych w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych.”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii płukania betonu w procesach produkcyjnych firmy MJ Jedwabne poprzez wybudowanie hali produkcyjnej, która następnie zostanie wyposażona w linię technologiczną umożliwiającą produkcję nowych wyrobów.

Wartość projektu 19 683 256,21 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego 10 316 702,90 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01/04/2021 - 30/06/2023

 

 

2021-05-12 12:43 Opublikował: Administrator

Wyszukiwarka

Informujemy, że, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszystkie zdjęcia, rysunki i inne utwory obecne na niniejszej stronie internetowej, są własnością autora i podlegają ochronie prawnej. Kto wykorzystuje je w sposób niezgodny z ustawą, w szczególności bez zgody autora, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.